Menu lista-padajući izbornik



Izbornik je podijeljen na nekoliko logičkih dijelova. Razlikuju se od korisnika do korisnika, i uglavnom sadrže sljedeće elemente:
Artikli
Artikli
Cjenovnik
Skladišna lista
Zbirna skladišna lista:
Prvo u kompleksnim skladištima unesemo željeno skladište


Nazvali smo ga sva i zadali da obuhvata:
Veleprodaju, maloprodaju i repromaterijal. Sada možemo na zbirnoj skladišnoj listi vidjeti skladište SVA i ukupno stanje za sva tri skladišta.
Trebovanje:
U cjeniku, za pojedini artikal mogu se unijeti minimalne količine. Na osnovu minimalnih količina i stanja na skladištu program računa trebovanje.
Kartice robe:
Kartica sadrži informacije o ulazu i izlazu robe ne praveći razliku između arhiviranih i nearhiviranih dokumenata
Skladište na dan:
Skladište na dan skladišna je lista, koja zbraja sve ulaze i izlaze arhivirane i nearhivirane. Za razliku od gore navedene skladišne liste, koja evidentira samo arhivirane dokumente, ova lista je sporija. Ali je neophodna za proizvodnju gdje jedan radni nalog može biti dugo otvoren, znači nearhiviran. Pa skladišna lista daje dosta netačan podatak.
Normativ:
Normativ je mjera, koja kvantitativno pokazuje sastav složenog artikla, npr. jela i njegove komponente. Znači ako na kasi prodamo neko jelo. Program može automatski razdužiti skladište repromaterijala za meso, brašno ...
Klase artikala
Osobine artikala
Dokumenti
Veleprodajna kalkulacija
Maloprodajna kalkulacija:
Istovjetna kao VP kalkulacija s tom razlikom što je PDV uračunat u cijenu.
Financijska kalkulacija
Šihtarica
Vezana je uz radne naloge i računa mjesečnu plaću radnika
Radni nalog
Radni nalog prati proizvodnju. Skida materijal sa skladišta i računa radne sate, rad mašina itd.
Sastavnica predstavlja grafički prikaz svih radnih naloga i njihovih podnaloga.Podnalozi su u ovom slučaju ,manji dijelovi u proizvodnom procesu, iz kojih se izrađuju veći.
Nivelacija
Nivelacija se generira automatski nakon promjene cijene i knjiženja u kalkulaciji (na preostalu količinu) i u računu nakon promjene cijene i knjiženja na prodanu količinu.
Promet POS blagajni
Robno knjigovodstvo može i ne mora biti uvezana s POS kasom. Ukoliko jeste prikazani su dnevni prometi.
Inventura

Inventura dolazi s dodatnim menijem od tri stavke:
1.Memoriši stanje skladišta - Snimi se knjigovodstveno stanje koje je bilo npr. 1 januara, poslije se može mijenjati skladišna lista a inventura unijeti sa zakašnjenjem, jer je program snimio stanje od 1 januara. Ova opcija se automatski nudi čim pokrenemo inventuru:

Kliknemo na YES
Vidimo da je vrijednost skladišta jednaka iventurnoj razlici jer još nismo unijeli inventuru

Sada je kompletna skladišna lista prebačena u inventuru i razlika je naravno nula.
Preporučio bih ne kopirati skladišnu listu u inventurni popis kako nude donje dvije opcije :
2.Dodaj skladišnu listu u inventurni popis
3. Dodaj memoriranu skladišnu listu u inventurni popis,
nego ručno/skener ubacivati artikle jedan po jedan.
Naravno da je razlika nula teoretski slučaj. Recimo da je inventura utvrdila da artikla 9702 ima 10 komada.




Inventurna razlika je 5x36.07=180.35


Prije nego što se proknjiži inventura treba odabrati tip inventure.
1. Inventura nove godine dodat će u karticu robe kompletan inventurni popis i skladišnu listu poravnati s inventurnim popisom
2. Inventura tijekom poslovne godine dodat će u karticu i skladišnu listu samo razliku.
Pregledi
Trgovačka knjiga:


Rekapitulacija nabave/prodaje:




Kao i ostali izvještaji u programu, Prodaja po artiklima, filtrira prikaz u ovisnosti o odabranom skladištu i datumu.
Osnovni podaci
Partneri
Sve dokumente u programu Robno možemo vidjeti u obliku forme ili tabele.Pritiskom na ove ikonice mijenja se način prikaza






Podaci o skladištima
Podaci o skladištima sadržavaju zadnje brojeve dokumenta.
Naime, program sam dodaje brojeve računa i kalkulacija zadnji broj + 1. Ukoliko postoji veza prema financijskom treba unijeti Mjesto knjiženja.


Napomene
Napomene se najčešće pojavljuju na računima i nerijetko se ponavljaju. Stoga ih unosimo u rubriku napomene da skratimo posao oko njihovog unosa u račun.
.

Tečaj
Ukoliko je dobavljač inozemni u polju fakturna cijena i fakturni iznos možemo upisati iznos u eurima i pritisnuti tipku *. Program će na osnovu tečaja izračunati vrijednost u KM.
Odnosi se samo na prijem robe (Primka, VP kalkulacija, MP kalkulacija).
Razno
Opcije:
U opcijama biramo koji dokumenti će biti prikazani arhivirani ili nearhivirani. Kod pokretanja programa vidljivi su nearhivirani dokumenti.


Korisnici:
Operateri imaju prava pristupa svim skladištima. To im se pravo može ukinuti u rubrici korisnici.
Korisnici u rubrici Lozinka mogu postaviti password na ulazak u program.


Radna godina:
Dokumenti su podijeljeni po radnim godinama. Da bismo vidjeli neki račun ili kalkulaciju iz prošlih godina moramo promijeniti radnu godinu.
Skladišna lista ne ovisi o radnim godinama.




Skener:
Podaci mogu biti uvezeni u bilo koji dokument uz pomoć ručnih skenera. Bar kodovi se skeniraju na policama gdje se u ručni skener odmah upisuje količina. Poslije se podaci prenesu u program, nejčešće je to inventura.


ISO 9001
Firma Ćutuk d.o.o. posjeduje certifikat ISO 9001, te je ova rubrika rađena za interne potrebe